ONTMOETINGSDAG Limen te HASSELT op 10 November.

Voor de derde keer willen wij tijdens onze ontmoetingsdag de aanwezigen zelf aan het woord laten aangezien de twee vorige sessies getuigden van de nood en het succes van deze formule.

In een veilige, begripvolle omgeving van gelijkgestemden kan eenieder zijn/haar verhaal kwijt over een Nabij-de-Dood-Ervaring, een uittredingservaring (buitenlichameijke ervaring of BLE), perimortale ervaring (fenomenen rond of op het ogenblik het overlijden van iemand), postmortale ervaring (betekenisvolle gebeurtenissen na de lichamelijke dood van iemand, veranderde levensinstelling en bijzondere sensitiviteiten als helderziendheid, telepathie). Wij zijn ervan overtuigd dat dergelijke ervaringen bestaan en echt zijn en willen er daarom gehoor aan geven door te luisteren, te delen en mogelijk te duiden.

De ontmoetingsdag staat open voor ervaarders zowel als geïnteresseerden in dergelijke fenomenen. De aanwezigheid van de bestuursleden, ervaarders op allerlei gebieden, staat garant voor een correcte, respectvolle en integere begeleiding van de gesprekken. Ook bestaat de mogelijkheid om achteraf in discretie iemand persoonlijk te spreken wel rekening houdend met de voorziene tijd; maar dat kan verholpen worden door verdere communicatie via e-mail bijvoorbeeld.

Vooraf inschrijven is niet nodig, uiteraard zal ook de uitgebreide boekentafel van de partij zijn.(geen bancontact)

START: 14.00 u. - EINDE: 17.30 u.

PLAATS: Cultureel Centrum, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt

INKOM + 1 drankje: leden Limen/Netwerk Nde: 10,00 € ; Niet-leden,: 15,00 €

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !

Afdrukbare affiche.

Copyright © 2019 Iands Flanders / Limen vzw