ONTMOETINGSDAG Limen te MERELBEKE op 26 Mei.

Omwille van de grote opkomst bij de vorige ontmoetingsdag en de duidelijke nood eraan kozen we ook voor deze editie dezelfde heel speciale spreker...Uzelf!


Merkte u door een crisissituatie in uw leven achteraf een grotere waardering voor het leven, een toegenomen zelfaanvaarding, een veranderd zelfbeeld of een verhoogde spiritualiteit of sensitiviteit op? Een onuitsprekelijkheid (geen woorden voor hebben of zich afvragen: "spreken of zwijgen?") hierover?


Hebt u persoonlijk ooit een Bijna-doodervaring (BDE, NDE) meegemaakt, hebt uzelf, familie of kennissen, perimortale ervaringen met overleden dierbaren meegemaakt of wat dan ook dat niet direct in het huidige algemeen aanvaarde maar verouderde kader te verklaren valt? Deze dag wordt ingericht speciaal voor u!


Wens je ervaringen te delen in een groep of een persoonlijk gesprek met iemand van onze vereniging die weet waarom het zo belangrijk is dit te kunnen vertellen zonder met de (on)nodige achterdocht te worden bekeken is hier UW moment. Ook als het onderwerp u voldoende boeiend lijkt ben je uiteraard van harte welkom.


Vooraf inschrijven is niet nodig, uiteraard zal ook de uitgebreide boekentafel van de partij zijn.(geen bancontact)

START: 14.00 u. - EINDE: 17.30 u.

PLAATS: Lokalen CM Vestiging; Hundelgemsesteenweg 690 Merelbeke
Locatie: 200 m. voorbij de kerk en 200 m. voor Colruyt

INKOM + 1 drankje: leden Limen/Netwerk Nde: 10,00 € ; Niet-leden,: 15,00 €

Met trein en bus: Vanaf station Gent St. Pieters vertrekken bussen 41,47 en 49 naar Merelbeke - Halte: Merelbeke-kerk

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM !

Afdrukbare affiche.