BDE

Wat is een bijna-doodervaring?

Veel mensen die als gevolg van een ongeval, een ziekte, een chirurgische ingreep of van een ander kritiek voorval plots even op het randje van de dood zijn komen te staan, maken nadien vaak gewag van een meestal verrukkelijke ervaring die moeilijk onder woorden te brengen is. Deze ervaring wordt een bijna-doodervaring (BDE) genoemd, een begrip dat is afgeleid van de Engelse oorspronkelijke uitdrukking 'Near-death experience'.

De studie van duizenden BDE's heeft aangetoond dat een BDE in grote lijnen een vast patroon volgt dat los staat van eigen culturele, religieuze of filosofische achtergrond. Een BDE bevat een aantal karakteristieke kenmerken welke meestal niet allemaal tegelijkertijd tijdens één ervaring doorlopen worden:

  • Het besef dood te zijn.
  • De vaststelling gescheiden te zijn van het fysieke lichaam dat men soms waarneemt.
  • Een duizelingwekkende verplaatsing door een donkere ruimte, zoals een tunnel of ravijn.
  • Een toestand van diepe vrede en volmaakte rust, zonder pijn en zonder angst.
  • Soms echter een contact met weerzinwekkende wezens.
  • Een ontmoeting met overleden familieleden of vrienden, soms ook een stralende persoon.
  • Een opname in licht en doordrongen worden van liefde.
  • Een levensoverzicht waarin gevolgen van al ons doen en laten herbeleefd worden.
  • De waarneming van een grens waarachter geen terugkeer mogelijk is.
De intensiteit van deze ervaringen is zo hevig dat men jaren nodig heeft om dat alles te verwerken. Dit hangt af van de persoonlijkheid en van de complexiteit en diepte van de ervaring. Maar meestal verdwijnt de angst voor de dood en de prioriteiten van het leven veranderen. Het leven krijgt een andere, diepere betekenis.

Naast deze ervaring beleven zeer veel mensen een buitenlichamelijke ervaring als gevolg van oververmoeidheid, stress, zware ziekte of zelfs zonder aanwijsbare reden. Deze ervaring komt veel meer voor dan de BDE, maar is van dezelfde aard omdat ook hier het bewustzijn zich losmaakt van het fysieke lichaam. Sommigen zijn in staat om deze ervaring te sturen, wat tot belangrijke ontdekkingen leidt. Daarom besteden wij in ons zoekwerk regelmatig aandacht aan dit fenomeen.

Dit geldt eveneens voor wat genoemd wordt 'sterfbedvisioenen'. Verder blijft het steeds onze grote zorg om afstand te bewaren van wat 'kwakzalverij' of 'volksbedrog' wordt genoemd! Het behoort nu eenmaal tot de menselijke mogelijkheden om alles en nog wat te misbruiken. Ons belangrijkste argument van echtheid is onze onafhankelijkheid van één bron of één persoon: de echtheid van de BDE wordt dagelijks wereldwijd opnieuw bewezen, doordat het fenomeen zich dagelijks veelvuldig voordoet bij mensen die zich er helemaal niet aan verwachten.