Prikbord


Dit stukje tekst na mijn ervaring geschreven is reeds voor velen nuttig geweest hun eigen ervaring te plaatsen en de verwerking ervan te beginnen, op vraag is deze hierbij nu voor iedereen ter beschikking. Wens je naar aanleiding van dit artikel te reageren kan dit via mail naar Reactie Prikbord. Interessante reacties kunnen met uw toestemming bij het artikel worden geplaatst.

Een bezinning, een wegwijzer.

Beeld je deze vingeroefening even in, laat het eens stil worden rond je en ga zuiver in je gedachten eens in een ander niveau, stel dat je nu staat op een vlakte, helemaal alleen, met voor je een glooiing naar een uitgestrekte en diepe vallei, voorbij die vallei in de verte verheft het landschap zich terug om steeds steiler te verworden tot een heuse berg, schitterend in zijn grootsheid en met een majestueuze top die alles overheerst.

Nu komt er iemand naast je staan en verteld je met de beste bedoeling en, mag je aannemen naar waarheid, dat daarboven op die bergtop de plek is waar je voorbestemd bent je naar toe te begeven om daar het nirvana, het paradijs, de hemel, hoe je het ook wil noemen te vinden. Die persoon zegt er ook meteen bij op welke manier je er kunt geraken, zwaai je armen op en neer en als een vogel vlieg je er naartoe…. tja, volg je in blind geloof en ga je armzwaaien voor de rest van je leven en blijf daar ter plaatse of ga je op zoek naar iemand anders die je nog andere manieren aanbied daarboven te geraken?

Een andere mogelijkheid, volg de rede, besef dat je nu eenmaal geen vogel bent en om er te geraken je best gebruik kunt maken van de instrumenten die de natuur jou ter beschikking heeft gesteld, in de praktijk je twee benen, op spiritueel vlak je Ziel. Verlaat de vlakte, daal af in de vallei die je Zelf voorstelt en aanvaard waar je mee wordt geconfronteerd, sta oog in oog met je angsten, je beperkingen, je mogelijkheden. Ga de confrontatie aan waarbij je over jezelf dingen leert die je steeds hebt genegeerd of geminimaliseerd, je kleine kantjes of onhebbelijkheden en zie ze voor wat ze zijn, dat, niets meer of minder staat je te doen tot een proces van aanvaarding over je komt dat dit de persoon uitmaakt van wie je in dit leven bent.

Een uniek persoon, onvolmaakt misschien, in dit leven geplaatst en om die eenvoudige reden ook met het recht dit leven te leiden, met een vrije wil te beslissen wat je van dit leven maakt.

Wil je een mens zijn die het leven zoals je is gegeven, met je beperkingen én talenten aanvaard en ook je medemensen, wie of waar dan ook, zien als mede-mensen én voor iedereen toelaten dat de zon ook voor hen opkomt……………… Als je denk nu nog de lange klim te moeten aanvatten wacht je een aangename verrassing…..Je hebt de bergtop al bereikt!

De moed bijeenrapen in de vallei af te dalen is al een behoorlijke stap in de goede richting. Kies je er dan echter voor te volharden in wat je ego je al je hele leven heeft voorgehouden, dat jij nu eindelijk diegene bent waar 6500 jaar beschaving voor is nodig geweest om te verwezenlijken, superieur tegenover je medemensen en de schepping die je omgeeft, met het recht die schepping in dit leven te domineren, op te souperen, te verkwanselen en naar eigen goeddunken te ge- of misbruiken………..had je misschien net zogoed op de vlakte gebleven.

Enkele jaren geleden geleden had het hier behoorlijk gesneeuwd, eens de dooi ingezet moest ik achterin de tuin iets gaan halen en er lag nog ergens een allerlaatste stukje sneeuw van enkele vierkante cm. Ik bukte me hierbij en bekeek de pracht van die allerlaatste sneeuwkristallen toen mijn echtgenote buiten kwam en vroeg of ik wat was verloren. Mijn antwoord ‘o neen, ik bekijk gewoon dit hoopje sneeuw’ ontlokte haar een veelzeggende blik van ‘en nu is hij helemaal gek aan het worden’. In deze tijd lijkt het wel zover gekomen dat gewoon van zoiets onbeduidends – in de ogen van anderen – te genieten een teken is van seniliteit of op zijn minst van verdwazing of wereldvreemdheid.

Het is helemaal niet mijn bedoeling iedereen aan te sporen boomknuffelaar te worden of zoiets maar een geweldige ervaring is terug naar de basis te gaan en de verwondering terug te vinden waar we door onze opvoeding na het kind zijn van werden vervreemd.

Reeds te dikwijls maakte ik de fout wat in mijn leefwereld makkelijk is te veralgemenen naar voor iedereen bereikbaar. De volgende oefening die met enige moeite, zelfs als het niet van de eerste keer in zijn volle glorie lukt, het steeds opnieuw te proberen uiteindelijk de moeite waard maakt is het volgende;

Kijk nadat je dit hebt gelezen eens rond tot je ergens een plant ziet, in een pot binnen of in de tuin buiten, ga er naar toe en vergeet even alles om je heen. Richt al je aandacht op dat plantje, bekijk elk detail in de weidse schoonheid die de natuur er in heeft geïnvesteerd, alle andere beslommeringen of bezigheden laat je rustig wijken voor dit moment van jij en deze plant, omsluit die plant met je hele wezen, zie het, voel het, probeer één te worden met dit levend stukje natuur, omsluit het met je aura en neem zijn hele wezen in je op. Voel hoe die plant zich voelt en sta toe dat die plant ook jou wezen herkent, laat je geest, je ziel en je gevoel de vrije loop en herken in dit moment de pracht van de plant, jezelf en de hele natuur die zo gul is miljarden van die planten, miljarden mensen en uiteindelijk alle schepselen op deze planeet het leven te geven en in leven te houden. Geen enkele plant die je in de toekomst te zien krijgt in jouw ogen nog dezelfde zijn als voorheen.

Ga naar buiten in het gras, ga er naar toe en vergeet even alles om je heen. Richt al je aandacht op dat gras, doe schoenen en kousen uit en voel dit gras aan je voeten, bekijk elk detail in de weidse schoonheid die de natuur er in heeft geïnvesteerd, alle andere beslommeringen of bezigheden laat je rustig wijken voor dit moment van jij en dit gras, omsluit een nietig sprietje met je hele wezen, zie het, voel het, probeer één te worden met dit levend stukje natuur, omsluit het met je aura en neem zijn hele wezen in je op. Voel hoe dit gras zich voelt en sta toe dat dit gras ook jou wezen herkent, laat je geest, je ziel en je gevoel de vrije loop en herken in dit moment de pracht van het gras, van jezelf en de hele natuur die zo gul is miljarden uitlopers van deze grassoort, miljarden mensen en uiteindelijk alle schepselen op deze planeet het leven te geven en in leven te houden. Geen enkele grasveld dat je in de toekomst te zien krijgt in jouw ogen nog dezelfde zijn als voorheen.

Leer dit te doen met een boom, struik of elk willekeurig schepsel dat je pad kruist en geen enkele ontmoeting ermee in de toekomst is nog hetzelfde als voorheen. Het verkrijgen of in bezit nemen van eender welk stuk dode materie verdwijnt in het niet als je de intensheid van een dergelijke ervaring naar waarde kunt schatten……………...En je hebt de bergtop bereikt.

Als je er in slaagt deze ervaring te bereiken moet je dat ook eens proberen met een stoel, tafel, televisie of auto…..en daar komt niets van in…..leegte. Het contrast tussen dode materie en het allerkleinste denkbare levende wezentje is zo overweldigend dat respect voor dit leven je belangrijkste objectief wordt, en zonder één kerk, moskee of synagoog binnen te zijn gegaan zul je beseffen wat de waarde is van élk leven op deze planeet…En je hebt de bergtop bereikt.

Ben ik een idealist? Zeer zeker, ben ik naïef? Allicht, Alleen de tijd zal oordelen of op de lange termijn de zienswijze van 'terug naar de basis' en 'kleine dingen' voor de mensheid de oplossing zal bieden tegenover de vlucht vooruit in nog meer, nog beter, nog harder tot…. Luc T.Lezingen.

Regelmatig krijgen we verzoek wie en welke lezingen kunnen worden aangeboden, binnen dit aanbod zitten o.a.

- Raymond Saerens Steeds in relatie met recente wetenschappelijke ontwikkelingen met BDE raakvlakken. - Contactgegeven: raymond.saerens@telenet.be


Oproep

Hoewel het onderwerp BDE niet zo voor de hand ligt blijkt ook de jeugd van vandaag open te staan voor dit fenomeen. Wij krijgen via onze vereniging steeds meer vragen van leerlingen (secundair onderwijs) en studenten (hoger onderwijs) voor medewerking aan een eindwerk, thesis, geïegreerde proef, enz. We vinden dit een bijzonder belangrijke tendens die we moeten en kunnen steunen omdat we hier in een unieke positie staan. Enerzijds hebben we in ons ledenbestand een mooie groep mensen met een BDE of een aanverwante ervaring en anderzijds hebben we belangrijke wetenschappelijke contacten, medewerking en opvolging.
Zo kunnen we deze jonge mensen en hun omgeving een rijk inzicht verschaffen in deze intrigerende materie.
We doen hierbij dan ook een oproep aan iedereen die bereid is haar/zijn ervaring te delen met mensen die deze ervaring zeer ernstig nemen. We kunnen niet altijd dezelfde mensen aanspreken die we hierbij uiteraard heel warm en hartelijk voor hun huidige en toekomstige medewerking bedanken.
We kunnen als vereniging hier een mooi doel van Limen IANDS Flanders concreet verwezenlijken: het kenbaar maken van het BDE fenomeen.
Als u als BDE'er ook vindt dat anderen van uw ervaring mogen weten dan is dit een ideale mogelijkheid. Als u bereid bent om uw ervaring kenbaar te maken aan anderen (ook als u voor het doelpubliek anoniem wenst te blijven kan dat!) gelieve dit dan a.u.b. mee te delen, dat kan via ons contactformulier.