Wie zijn we?

Wat is ons doel en hoe kunt u ons bereiken?
Reeds in 1980 werd in de USA een internationale vereniging opgericht voor studie van de bijna-doodervaring: 'International Association for Near Death Studies, afgekort: 'IANDS'. De Vlaamse vereniging werd opgericht in 1997 en sloot zich daarbij aan. Vandaar de benaming 'Limen/ IANDS Flanders'.

Doel
Zoals reeds aangehaald in de voorafgaande teksten is het doel van de vzw Limen in contact te komen met bijna-doodervaarders en hun omgeving, zodat zij het BDE-fenomeen een plaats kunnen geven in hun leven. De vzw Limen schenkt ook speciaal aandacht aan milieu's waarin de BDE regelmatig voorkomt, zoals in ziekenhuizen. Ook de studierichtingen met opleiding verpleegkundige en de medische opleidingen trachten wij te informeren zodat afgestudeerden over een degelijke kennis en objectieve inzichten beschikken wat betreft de BDE en zijn gevolgen voor wie het overkomen is. Verder zijn wij bereid om iedere organisatie of vereniging te informeren over het fenomeen van de BDE bij middel van voordrachten en lezingen of door deel te nemen aan debatten en workshops welke hiermee verband houden.

Onderzoek
De vereniging neemt deel aan onderzoek om het BDE-fenomeen te ontrafelen, zoals:
  • Studie van de geschiedenis waar BDE een rol heeft gespeeld.
  • Vergelijkende studie tussen religies en de BDE.
  • De BDE en andere buitenlichamelijke ervaringen.
  • De BDE en parapsychologische verschijnselen.
  • De BDE en wetenschappelijke ontwikkelingen vooral op gebied van bewustzijn.
Het resultaat van dit zoekwerk wordt gepubliceerd in het ledentijdschrift 'Levenslicht' dat viermaal per jaar verschijnt, in nauwe samenwerking met onze Nederlandse collega's. Ook de uitgebreide bibliografie welke U hierna kunt raadplegen bevat een schat aan degelijke informatie over deze onderwerpen.

Info over lidlaatschap
Alle inlichtingen hierover kan je lezen op: [Lidmaatschap]

Medewerkers
Voorzitter en aanspreekpunt voor wetenschappelijke raakvlakken.
Raymond Saerens
03.889.36.36
raymond.saerens@telenet.be
limen.flanders@gmail.com

Penningmeester en info aangaande Lidgeld - Levenslicht
Gerard Naessens
0499.15.20.85
gerard.naessens@telenet.be

Antwerpen / Sitebeheer en contacten
Luc Thomaes
0473.37.08.59
thomaesluc@gmail.com

Brabant
Paul Robbrecht
0499.77.53.01
paulrobbrecht@outlook.com

Limburg
kathia.bracke en Johan Van den Broeck
08.972.18.81
kathia.bracke@telenet.be

Oost Vlaanderen
Regina Coopman
09.385.45.58

West Vlaanderen
Carina Dobbelaere
0498.29.41.52
carina.dobbelaere@skynet.be

Geschiedenis; Wat zoal aan de huidige Bde kennis voorafging: [Geschiedenis]

Toekomstige uitdagingen; Wat wij graag in de nabije toekomst willen realiseren: [Toekomstige uitdagingen]

Het heden; Zeer zeker van nabij op te volgen, de Galileo Commission! Een onderzoekscel waarbij wetenschappers uit diverse disciplines en werelddelen nauw samenwerken en onderzoek doen naar bewustzijn vanuit een Wetenschappelijk EN Spiritueel perspectief: [Het heden]