Actueel

Hier vindt u een overzicht van onze activiteiten of recent nieuws...

Gesprek over Nde op Radio Nostalgie.

Onlangs was op deze zender in de rubriek 'Een vraag voor Verhoeven' een luisteraar die zich afvroeg of een Bijna-dood-ervaring wel bestond. Hierbij kwam de vraag of we hierbij behulpzaam konden zijn. Het interview neemt als onderdeel van een grootser programma slechts zeven minuten in beslag maar ook in dit korte tijdsbestek hopen we toch een afdoend antwoord te kunnen hebben gegeven. Om dit opgenomen gesprek te beluisteren:

Zie de Nostalgie site.

Voorstelling boek: 'Het geheim van Elysion.

Onze Nederlandse vrienden van NetwerkNde namen het initiatief een boek samen te stellen waarbij Nde vanuit zoveel mogelijk hoeken wordt belicht. Tussen de meer wetenschappelijke bijdrage treft u ook tal van ervaringsverhalen van mensen die een NDE hebben gehad. Zij zijn de mensen die na een levensbedreigende crisis een buitengewone ervaring in hun bewustzijn hebben gemeld. In alle bijdragen worden de effecten beschreven die de NDE heeft op mensenlevens. Wat vijfenveertig jaar internationaal onderzoek heeft opgeleverd is het inzicht dat deze ervaring het leven van mensen fundamenteel verandert. Maar dat niet alleen. Hoe heeft de NDE überhaupt onze kijk op de wereld beïnvloed? Dertig jaar geleden strookte de belevingswereld van de NDE-er niet met de algemeen geldende opvattingen over leven en dood en met de gevestigde wetenschappelijke en religieuze (kerkelijke) paradigma's. Wat was er toch met de NDE-er aan de hand? Nu - dertig jaar later - is de vraag waarom de mainstream-wetenschap niet ziet wat de NDE-er ziet. En wat ziet die NDE-er? Misschien is dat wel het geheim van Elysion.

Zie de voorstelling.

Video met gesprek tussen Steven Laureys en Sadhguru.

Geest, brein en bewustzijn.

Deze Engelstalige video is meer dan het bekijken waard, je kan er best een ongestoord anderhalf uur voor uitrekken maar wat er in besproken is geeft een zeer goede weergave - langzaam aan is beter dan helemaal niet - hoe en dat er een brug kan worden opgetrokken tussen het dogmatisch wetenschappelijk denken en spiritueel gedachtengoed. Een compliment voor Steven L. dat hij deze confrontatie aandurfde en voor Sadhguru omdat hij op een haast transcendente manier de vragen begrijpelijk en met schitterende vergelijkingen kan beantwoorden.

Bekijk Video...

De Galileo Commission.

- We beleven momenteel een Galileo moment - een langdurig moment, maar wel zeer belangrijk. Net zoals het eerste Galileo moment veranderde wat waar was over de wereld en onszelf en de wetenschap zoals we die vandaag de dag kennen, zo zal ook het huidige Galileo-moment veranderen wat wij denken waar te zijn, en een nieuw soort wetenschap met zich meebrengen. Met mogelijk een samenvloeien van Wetenschap, spiritualiteit en mystiek.

*Nieuw* - Dankzij onze contacten met David Lorimer van deze commissie werden ons extra documenten bezorgt die onlangs op deze site zijn toegevoegd.

- In het kader van deze informatie werd bij onze zustervereniging NetwerkNde een boeiend artikel geplaatst dat hier nog verder op in gaat en bovendien tal van links bevat waarop steeds verder tekst en beeldmateriaal kan worden bekeken, een aanrader...

Wat is het verband tussen Bewustzijn en de Hersenen...

Deze dokter geloofde niet in bijna-doodervaringen...

Bron: Het Nieuwsblad 19/11/2016 om 10:05 door nadb | Bron: Daily Mail

Deze dokter geloofde niet in bijna-doodervaringen, tot hij zelf op de operatietafel belandde.
Tijdens zijn jaren als ervaren anesthesist had hij vele verhalen gehoord van patiënten over bijna-doodervaringen. Verhalen die hij bestempelde als complete nonsens. Tot dokter Rajiv Parti, afkomstig uit India en wonend in de Verenigde Staten, zelf op de operatietafel belandde. Zijn verhaal doet hij aan Daily Mail.

Lees verder...

Een blik in de eeuwigheid...

Van dit verhaal is ook een documentaire gemaakt met Nederlandse ondertitels: https://www.youtube.com/watch?v=OVOsDG4Vgf0

Ian McCormack was aan het nachtduiken op het eiland Mauritius toen hij meerdere malen door giftige en dodelijke kubuskwallen werd gestoken. Hij vertelt hoe hij vocht voor zijn leven op weg naar het ziekenhuis. Daar aangekomen overleed hij en werd hij dood verklaard. Hij vertelt over zijn ontmoeting met God, wat de richting van zijn leven totaal veranderd heeft! Een zeer bijzonder getuigenis!

Lees het verhaal.

Thomas Hertog op Canvas.

Zaterdag 7 mei, volgde ik het programma "Alleen Elvis blijft bestaan" waarin fysicus professor Thomas Hertog (Leuven) te gast was. Een bijzonder boeiende conversatie. Gedreven door het mysterie is Thomas Hertog op zoek naar verklaringen van (fenomenen in) het universum, het leven, eigenlijk alles zoals wetenschap pretendeert te doen., met wiskunde als taal.

Lees verder...

Gesprek van Guy Vander Linden op Radio1...

Op 3 Februari was op deze zender bij 'De bende van Annemie' een interview met Pascale Platel, Als speciale vraag wenste deze het verhaal te horen van iemand die een BDE meemaakte. Volgde een kort telefonisch gesprek waarvan de weergave hier te beluisteren is.

Guy-Radio1.wav

Onderzoek aangaande BDE en Neurowetenschappen.

Professor en neuroloog Steven Laureys is verbonden aan het Franstalig Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en leidt de "Coma Science Group" van het cyclotron onderzoeks-centrum aan de universiteit van Luik. Als clinisch professor is hij verbonden aan de dienst neurologie van het universitair ziekenhuis Sart-Tilman van de stad Luik. Het werk van de onderzoeksgroep van professor Laureys legt zich toe op de studie van de werking van de hersenen bij patiënten met ernstige bewustzijnsstoornissen en minimale bewustzijnsstatus.

Lees verder...

Kan het brein herinneringen creëren die echter zijn dan de realiteit?

De Belgische neuroloog professor Steven Laureys staat wereldwijd bekend om zijn onderzoek en behandeling van comapatiënten. Door zijn werk wordt hij dagelijks geconfronteerd met het menselijk bewustzijn. Hoewel de primaire doelgroep patiënten in diverse comatoestanden en hun naasten betreft, is hij ook erg geïnteresseerd in andere bewustzijnstoestanden zoals dromen, hypnose en de BDE. Over deze laatste twee aspecten doet hij op dit ogenblik ook wetenschappelijk onderzoek waaraan Limen graag wil meewerken.

Lees verder...

Quantum materie versus de ziel?

"Bijna-doodervaringen vinden plaats wanneer kwantumessenties, die de Ziel vormen, het zenuwstelsel verlaten en geheel vrij het universum binnentreden." overeenkomstig de opmerkelijke theorie van twee eminente wetenschappers. - Onthullende theorie stelt vast dat quantum materie de Ziel vorm geeft. - Deze delen zijn onderdeel van de fundamentele structuur van het universum. Volgens dit idee is bewustzijn een kwantum computerprogramma binnen het brein dat kan blijven voortbestaan in het universum, ook na de dood, wat de waarnemingen verklaart van mensen met een Bijna-Dood Ervaring.

Lees verder...

De bijnadoodervaring van een driejarig kind.

Het is niet mogelijk om te achterhalen hoeveel mensen er per dag een bijnadoodervaring beleven. Door de overrompeling van het gebeuren zwijgt de overgrote meerderheid over zijn ervaring. Maar af en toe bereikt een verhaal de internationale pers. In dit geval gaat het om een jongetje van drie jaar, Paul Eicke, uit Duitsland: wat hem overkwam is het volgende:

Lees verder...