Alleen Elvis blijft bestaan: Thomas Hertog

Zaterdag 7 mei, volgde ik het programma "Alleen Elvis blijft bestaan" waarin fysicus professor Thomas Hertog (Leuven) te gast was. Een bijzonder boeiende conversatie. Gedreven door het mysterie is Thomas Hertog op zoek naar verklaringen van (fenomenen in) het universum, het leven, eigenlijk alles zoals wetenschap pretendeert te doen, met wiskunde als taal.

Onoverkomelijk in zijn zoektocht is de ontmoeting met de filosofie, zo bevestigt hij zelf. Filosofie leunt zeer sterk aan bij religie. Het moge duidelijk zijn dat wetenschap en religie hetzelfde doel nastreven maar dat de weg die ze gebruiken verschilt. Het is mijn absolute overtuiging dat religie en wetenschap in hun zoektocht hetzelfde zullen vinden: de (ware aard van) werkelijkheid is voor beide identiek: de werkelijkheid is wat en zoals ze is.

Wat me opviel in dit gesprek (en in zeer vele gesprekken van die aard) is de blinde gebondenheid van de interviewer Thomas Vanderveken aan het materialistische begrip van religie, geloof, spiritualiteit bij zijn vraag over geloof en God. Het spirituele en de Bijbelse teksten staan helemaal niet haaks op de wetenschappelijke feiten. Integendeel. Het beperkte, kortzichtige interpreteren van de bijbel en het kijken naar religieuze dogma's vormen een harde barière voor een verzoening met wetenschap zoals eveneens het kortzichtige materialistisch-reductionistische vertrekpunt en de methodiek van de conventionele wetenschap.

De oerknal, vooropgesteld door de Belgische priester en wetenschapper Lemaitre, is net zoals de evolutietheorie van Darwin geenszins in tegenspraak met de Bijbelse, Christelijke, religieuze visie. De verwondering van de interviewer getuigt (naast een oprechte interesse) enkel van een kortzichtigheid (die ik de interviewer voor alle duidelijkheid niet verwijt). Ik vind het alleen opvallend en spijtig dat succesvolle mediafiguren geen nood meer hebben aan spirituele overwegingen tenzij als 'vraag' in een interview. Showbizz mensen vallen zoals vele succesvolle materialisten op in hun gebrek aan spiritualiteit en hun afwezige geestelijke behoeften omdat aan alle materiële en egobehoeften zijn voldaan. Maar toch blijft ondergronds de exploratiebehoefte voor 'het mysterie' bij deze mensen, al is het als bijzaak, bestaan!!

De wetenschapper Thomas Hertog toont een heel ander beeld van de zoekende mens. Terwijl de vorige groep voorbijgaat aan de essentie (het daadwerkelijk bezig zijn met spiritualiteit), denkt Hertog zichtbaar na alvorens te antwoorden. Dit heeft niets te maken met de moeilijkheid om wetenschappelijke gegevens te verduidelijken maar met de wijsheid om ware inhoud correct te verwoorden.

Het is niet verwonderlijk dat een wetenschapper 'niet gelooft'. Hij denkt. Hij moet denken. Dat is rationeel. Maar ook denkende wetenschappers voelen dingen aan. Dat is intuïtie. Geen van beide is ondergeschikt. En dat erkent de gevestigde wetenschap niet. Eerlijkheid gebiedt mij om als wetenschappelijk geschoolde evenzeer rationeel te denken. Maar ik denk ook intuïtief, een eigenschap die ons mensen eigen is en die ten onrechte door de 17de eeuwse wetenschappelijke methodiek als ongeldig voor het vergaren van kennis wordt beschouwd, laat staan ingevingen, visioenen en buitenlichamelijke ervaringen.

Het zoeken naar de verklaring van de BDE binnen het huidige wetenschappelijke kader is een zoeken binnen een vooropgesteld kader. Het negeren van kennis door introspectieve methoden is fundamenteel onwetenschappelijk. Maar het is zeer moeilijk om uit het academische denkkader te stappen (en nog moeilijker om de academische methodiek van werken en publiceren te ontgroeien). Omdat de academische wereld veel meer belang hecht aan publicaties dan aan innovaties. Als Hartog , fysicus kosmoloog, zegt dat de 21ste eeuw de eeuw zal zijn van wereldburgerschapen een harmonieuze wereldorde, dan verwijst hij naar een paradigmaverschuiving waarover ik in de laatste editie van ons ledenblad schreef. Wetenschap zonde filosofie is leeg.

Raymond Saerens; Voorzitter