Lectuur

Het aanbod aan boeken aangaande BDE en aanverwante onderwerpen is niet meer te overzien. Wat hierna is opgenomen betreft werken welke in ons ledenblad aan bod kwamen. In de laatste kolom staat de referentie vermeld met volgnummer van het blad waarin het boek besproken werd, zodat de bespreking snel kan opgezocht en teruggevonden worden:

  • "La" staat voor Lichtbaken (periode 1994 - 1997)
  • "Lo" voor Lichtbode (periode 1998 - 2004)
  • "Le" voor Levenslicht (vanaf periode 2005)
Indien een boek vertaald werd naar het Nederlands zijn de oorspronkelijke gegevens daardoor vervangen. Enkele niet besproken werken worden ook vermeld wegens hun belang en komen in aanmerking voor bespreking of recensie in ledenblad Levenslicht. Deze lijst zal regelmatig aangevuld worden door boeken welke besproken worden in het ledenblad. Deze werkwijze is bedoeld om zich snel een globaal beeld te vormen van de BDE. Uw opmerkingen en aanbevelingen zullen zeker in overweging worden genomen. Niet vermelde werken zijn vlot terug te vinden op het internet.

Auteur Jaar Titel Uitgever Plaats Ref
Atwater Ph. 1995 Naar het licht Strengholt Rijswijk La 2
Atwater Ph. 1999 Kinderen van het nieuwe millenium La 9
Atwater Ph. Terugkeer naar het leven
Bijbel De apostel Paulus en de BDE Le 11
Blackmore S. 1993 Dying to live Grafton Londen La 1
Bourgine J. 2002 Le Voyage Astral Ed.du Rocher Le 24
Brinkley D. 1994 Gered door het Licht La 1
Brinkley D. 1996 Vredig in het licht La 5
Charbonier J.J. 2010 Les 7 raisons de croire àu-dela. Editions Guy Tréel Le 31
Coppes B. 2006 Bijna Dood Ervaringen Aspekt Soesterberg Le 17
Coppes B. 2012 In harmonie met Het Licht Ankh Hermes Utrecht Le 31
Corbin H. 1959 Imagination créce Le 9
Coudenys H. 2009 Wat gebeurt er als ik doodga? Eigen beheer Le 27
Cox-Chapman 1996 Glimp van de hemel Ankh-Hermes Deventer
Dante A. 1987 De Goddelijke Komedie Ambo Amsterdam Le 21
De Batselier S. 1976 De extatische mens Nederlandse Boekhandel Antwerpen Le 22
Deepak C. Leven na de dood Le 11
Eadie B. 2002 Geleid door het licht Bruna Utrecht Le 32
Eadie B. 1996 Het ontwakende hart Bruna Utrecht Le 32
Eben A. 2013 Na dit leven Bruna Utrecht Le 34
Eckersley G. 2002 Gered door Engelen Ankh-Hermes Deventer Le 22
Elsaesser-Valarino 2006 Poppedeine (roman) Strenghold Naarden Le 9
Ewald G. 2001 Der Schwelle zum Jenseits Grü Lo 17
Fenimore A. 1995 De duisternis voorbij Bruna Utrecht Le 5
Hampe J. 1975 Sterven is anders Ten Have Kampen Le 22
Kason Y. 2008 Farther Shores Choise Press New York Le 22
Keirse M. 2004 Afscheid van moeder Lannoo Tielt Le 8
Kellehear A. NDE beyond Medecine and Religion La 8
Koedam I. 2013 In het Licht van sterven Ankh Hermes Deventer Le 36
KüE. 1996 Intens leven en sterven Karnak Nl Le 37
KüE. 1985 Over de dood en het leven daarna Ambo Baarn
Labro Ph. 1997 De overtocht Amko Amsterdam Lo 2
Lama Kazi 1990 Het Tibetaanse dodenboek Ankh-Hermes Deventer Le 22
Laureys S. 2013 Ons Briljante brein Borgerhoff Be Le 37
Lensink M. Gestuurd toeval Ster Tilburg
Libbrecht U. 2006 Boeddha en ik Lannoo Tielt Le 7
Long, J. 2010 De bijnadoodervaring Arbeiderspers Amsterdam Le 28
Maso I. 2007 Onsterfelijkheid Ten Have Kampen Le 19
Monroe R. 1994 De ultieme reis Ankh-Hermes Deventer Le 23
Moody R. 2002 Leven met de dood Bruna Utrecht Lo 21
Moody R. 1977 Leven na dit leven Strengholt Naarden Lo 8
Moody R. 2010 Glimpses of Eternity Guideposts New York Le 25
Moorjani A. 2012 Ik moest doodgaan Mana Antwerpen Le 34
Morse M. 2000 Waar God woont Lo 13
Morse M. Nader tot het licht
Morse M. Veranderd door het licht
Nelson K. 2011 The Spirituel doorway in the brain Dutton New York Le 26
Nicolay J. 2007 Nahtod und Transzendenz Santiago Goch Le 15
Opdebeeck A. 2001 Bijna dood Lannoo Tielt Lo 17
Orde AMORC 2008 Rozekruisers Elikser Leeuwarden Le 19
Parnia S. 2006 Wat gebeurt er als we sterven Kosmos Utrecht Le 12
Rawlings M. De drempel van de dood La 4
Ring K. 1999 Het licht gezien Ankh-Hermes Deventer Lo 6
Ring K. 1998 Ontwaken uit de dood De Ster Tilburg
Ritchie G. 1985 Een glimp van de hemel Gottmer Bloemendaal Le 4
Romanowski P 1997 Liefde voorbij het leven Bruna Utrecht Lo 4
Sabom M. 1998 Herinneringen aan de dood Strengholt Naarden Lo 8
Slavenburg J. 2003 De hermetische Schakel Ankh-Hermes Deventer Le 1
Smedley J. 2010 Ook dieren hebben een ziel Ankh-Hermes Deventer Le 34
Smeets W. 2009 Is er leven na de dood? Lannoo Tielt Le 24
Spileers G. 2003 Niet te geloven, wel te begrijpen Mens&kultuur Gent Le 25
Storm H. 2008 Mein Abstieg in den Tod Santiago Goch Le 16
Teasdale W. 2001 Het mystieke hart Ank-Hermes Deventer Le 6
Teunissen J.V. 1971 Paradijslijke Visioenen. De medische uitgeverij ?s Gravenhage Le 34
Titus R. 2003 Parapsychologisch onderzoek Ankh-Hermes Deventer Le 30
Titus R./Dirven A. 2010 Van en naar het licht Elikser Leeuwarden Le 26
Van Bulck H. 2011 De nacht van ons leven Free Musketeers Zoetermeer Le 30
Van der Heijden J. 2010 Het kleine bijna-bij-de-dood boekje Elmar Rijswijk Le 23
Van Lommel P. 2007 Eindeloos bewustzijn Ten Have Kampen Le 13
Vander Linden G. 1994 Mijn dood, mijn mooiste belevenis Lootens Publishing (2011) Gent La 1
Vander Linden G. 2009 Het Liefdeslicht Lootens Publishing Wilrijk
Vander Linden G./Schouterden C. 2005 Kijk, ik ben er nog! Free Musketeers Le 8
Venselaar M. 2011 De (bijna)-dood ontrafeld Akasha Eeserveen Le 29
Vermeulen D. 2007 NDE et expéces mystiques JMG Agniè Le 14
Visser Tetty 2010 Verdwaald verlangen 248media Le 27
Wiliquet L. 2007 Een blik aan de overkant Van Halewijck Kessel-Lo Le 17