Recente boeken

De bedoeling van deze pagina is boeken in de aandacht te brengen die bijzonder zijn omwille van hun invalshoek of waardevolle inhoud. Ook als u een boek las dat hieraan voldoet of een eigen werk wenst voor te stellen kan je ons dit melden via het contactformulier.ElyVoorkaft Diverse schrijvers -- Het geheim van Elysion -- ISBN is: 978-94-93175-44-0

In 'Het geheim van Elysion' komt een veertigtal auteurs aan het woord. Ze delen hun visie op tal van aspecten die te maken hebben met de relatie tussen hersenen en bewustzijn, met de verhouding tussen leven en dood, hemel en aarde. Onder de auteurs bevinden zich (inter)nationale experts. Jullie treffen bijdragen van engelstalige auteurs aan: Eben Alexander, Phyllis Atwater, Peter Fenwick, Bruce Greyson, Janice Holden, Anita Moorjani en Jeffery Olsen. Walter van Laack is de Duitse NDE-specialist. En onze Belgische vrienden geven acte de presence in de persoon van: Charlotte Martial, Helena Cassol, Steven Laureys, Stan Michielsen, Paul Robbrecht, Raymond Saerens en Luc Thomaes. En dan de Nederlandse auteurs: Dries van den Akker, Eric Bekker, Robert Jan de Beurs, Marianne Blankenstein, Jacques Caron, Bob Coppes, Ditta op den Dries, Hein van Dongen, Hans Gerding, Jim van der Heijden, Martin Karlas, Pim van Lommel, Tienke Klein, Gert Kunnen, Anke Merkx-Kokshoorn, Elly Moerman, Hans van de Muijzenberg, Ria Mutter, Catja de Rijk, Douwe Reekers, Titus Rivas, Wim Setz, Rudolf H. Smit, Rico Sneller, Robert Swami Persaud, Odette de Theije, Ineke Visser, Pety de Vries - Ek en Rinus van Warven.
Toxische gedachten helen Sandra Ingerman -- Toxische gedachten helen -- ISBN 978 94 91557 61 3

"Sandra Ingerman legt op mooie wijze uit hoe onze gedachten ons leven creëren en anderen beïnvloeden. Tegelijkertijd herstelt ze het licht en de magie uit de diepte van onze ziel." Dit is de begeleidende tekst op de achterflap van het boek, hieraan durven we toevoegen: de meeste boeken in dit genre willen informeren of je ziel aanraken, naast deze beide eigenschappen lees je zelden zo duidelijke en eenvoudige in het dagelijkse leven toepasbare manieren in een boek als hier aangegeven, deze beschrijvingen helpen je juister in het leven te staan en zo de wereld een beetje mooier te maken. Dit verrijkende, kleine en betaalbare boek is een absolute aanrader voor elke zoeker, zie: www.a3boeken.nl : Toxische-gedachten-helen.
Fractal-Voorkaft Gina Oster -- Fractal -- ISBN: 978-94-63456-22-7

'Brug naar het hiernamaals' - De schrijfster van dit boek heeft het 'weten' na haar Nde gekoppeld aan de huidige kennis van het allerkleinste gekende zoals de snaartheorie en het allergrootste, wat we nu wetenschappelijk aanvaarden over het universum. Hierbij geeft ze blijk van gedegen onderzoek, het verhaal leest vlot en is als een frame dat zovele relevante informatie waar elke Nde'r of geïnteresseerde naar op zoek is samenvat, leesbaar en begrijpelijk verwoord.

Zoals de schrijfster het zelf uitdrukt: 'In het boek wordt de actuele kennis (en theorieën) over de astronomie (onder andere zwarte gaten en wormgaten), de kwantumfysica (onder andere deeltjestheorie en snaartheorie) en de bijna-doodervaring samengevoegd, en gebundeld met m'n eigen denkbeelden over wat we nog niet weten over het leven na de dood. Het is gegoten in een boek waarin het universeel of eindeloos bewustzijn centraal staat ...Toon het vervolg5D-Voorkaft JIM VAN DER HEYDEN -- 5D -- ISBN 978-94-63456-50-0

Er verschijnen de laatste decennia steeds meer boeken over de NDE. Het onderwerp is minder taboe en de nieuwe wetenschap is geïnteresseerd en doet onderzoek. Af en toe verschijnt een boek dat zeker aandacht verdient omdat het anders is, bijzonder. Zoals 5D. Alleen het doorbladeren ervan gaf mij direct het beeld van een gedegen, gevarieerde benadering vanuit diverse boeiende invalshoeken. Inhoudelijk leek het mij degelijk en toegankelijk te zijn. Mijn beeld werd bevestigd. Na het lezen vind ik dat de auteur mijn eigen visie niet beter had kunnen weergeven. Wat en hoe ik denk over de NDE en aanverwante fenomenen na een conventionele wetenschappelijke opleiding en loopbaan in het paramedisch hoger onderwijs en 50 jaar opvolging van en zelfstudie over bewustzijn, parapsychologie neurologie, kwantumfysica, relativiteitstheorie en kosmologie krijg ik van een ervaringsdeskundige bevestiging. ...Toon het vervolgEMVoorkaft TIM FREKE -- DE ERVARING VAN HET MYSTERIE -- ISBN 978-94-01301-39-8
In De ervaring van het mysterie neemt de Engelse filosoof Tim Freke de lezer mee op een ontdekkingsreis naar het mysterie dat leven heet en dat voortdurend bezig is zich te voltrekken. Wat is dit mysterie precies? Met behulp van uiteenlopende inspiratiebronnen als de kwantumfysica, de gnostiek, de Tao, meditatie, Walt Whitman, de Griekse mythologie, Carl Jung en Albert Einstein geeft Tim Freke antwoord op deze vraag en leert hij de lezer dit mysterie te doorgronden en te ervaren.
Deze ervaring kan alleen spontaan ontstaan als we ons er bewust van zijn. In deze bewuste ervaring schuilt volgens Freke het spirituele ontwaken. Tim Freke heeft zijn leven gewijd aan de zoektocht naar en ervaring van het mysterie en deelt zijn bevindingen nu met anderen - niet alleen via dit boek, maar ook door zijn inspirerende en drukbezochte workshops.


TBGVoorkaft NEAL DONALD WALSH -- THUIS BIJ GOD -- ISBN 9789021582641
Neale Donald Walsch is een Amerikaans schrijver van meerder waardevolle spirituele boeken. Vermits we regelmatig vragen krijgen van mensen aangaande hun levenseinde en ze dit gebeuren met grote angst tegemoet zien is dit boek, vanuit het Nde standpunt beslist een aanrader. Je laatste ogenblikken ingaan met negatieve gevoelens maakt het zoveel moeilijker vanuit de duisternis die na de lichamelijke dood intreed verder te reizen naar het mededogende en liefdevolle licht dat iedereen wacht.
In dit boek worden in de vorm van een persoonlijke gesprek met God de ultieme levensvragen gesteld. Wat is sterven? Wat betekent het leven in het zicht van de dood? Wat kunnen wij verwachten van het hiernamaals? Zullen wij onze geliefden weerzien? Zullen wij worden beoordeeld? De schrijver stelde de vragen in een persoonlijk gesprek met God, en Zijn antwoorden zijn ook nu weer verrassend, diepgaand en barmhartig. Dit boek biedt opnieuw grote wijsheid, hoop en troost.


VERBVoorkaft ERVIN LASLO -- DE VERBINDING TUSSEN WETENSCHAP EN SPIRITUALITEIT -- ISBN 978-90-20208-54-2
De samensteller van deze inspirerende en grensverleggende bundel van 28 essays is een bekend wetenschapper en filosoof. Hij is onder meer bekend van 'Het Akasha-veld', 'Kosmische visie'* en als oprichter van de Club van Boedapest. Deze club heeft als doel om als catalysator te dienen naar een kosmisch bewustzijn en daardoor naar een duurzame samenleving op aarde. Dit is ook het doel van het onderhavige boek. Deze bundel is voortgekomen uit het 'Ervin Laszlo forum on science and spirituality' waar vooraanstaande mensen uit de wetenschappelijke en humane hoek hun wereldbeeld uiteenzetten, onder anderen rabbijn Soentendorp, Gregg Braden, Stanislav Grof en Jagdish Gandhi. Alle bijdragen komen tot de conclusie dat een samengaan van wetenschap en spiritualiteit noodzakelijk is om tot een volledig beeld van de werkelijkheid te kunnen komen. Dit lezenswaardige en eigentijdse boek geeft inzicht in de aard van onze wereld en de rol die de mens daarin speelt en zou kunnen spelen. Het zal mensen aanspreken die met bewustwording en duurzaamheid van de mondiale samenleving bezig zijn.